ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-09-14

in Utrecht

Now in , will go to this afternoon.

A nice city, loads with bicycles (Fiets, as every other Dutch cities, I guess), and small beautiful houses along its canals. An ideal university city I would say (Utrecht University is the largest university in the Netherlands, housing 60,000+ students, it is also Number 1 in the ‘Academic Ranking of World Universities 2006’, compiled by Shanghai Jiao Tong University).

Miffy is so cute, btw.

See you next time :)

tags: | |

1 comment:

burlight said...

* คอมเจ็งคืนชีพกลับมา ... ก็บลอกทันที
* ไปเที่ยว ... ก็บลอก

ขอยกให้เป็นยอดบลอกเกอร์แห่งปีเลย :P