ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-28

academic freedom

จากบล็อกของอาจารย์วิจารณ์ พานิช ครับ เกี่ยวกับ "ความเป็นอิสระทางวิชาการ"

เออ .. แล้ว ... ใครคือนักวิชาการ ?

tags:

No comments: