ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-06-13

WM Design by Committee

the (anti-)case of design by committee
Top Designer Says World Cup Design "Just Embarrassing"

เห็นด้วยอย่างมาก ว่าไอ้เจ้า โกลีโอ เนี่ย มันเห่ยสิ้นดี - -"

via anpanpon

tags:

No comments: