ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-02-08

“Design Patterns”

P'Pok will love this...

Apocalypse 5: Pattern Matching,
Larry Wall's discussion on a design of “regular expression”'s new breed.

1 comment:

polawat phetra said...

perl6 นี่แอบเข้าไปอ่านบ้างแล้ว (แต่อ่านแล้วเวียนหัวยังไงไม่รู้)
ชอบ idea ตรงที่แยก parser ออกมา
---------------------
The parser will permit you to change its rules. Rule sets define major languages (Perl, C, Python, Java, etc.) and you can write new rules to define minor languages (Perl without $ @ % sigils, Python with curly braces, etc.)
---------------------
ส่วนบทที่ bact' link มา
น่าสนใจมาก
(pattern matching คือจุดอ่อนของผม)