ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-02-02

The most versatile word in English language

FUCK

เหมาะแก่การเป็นตัวอย่างในชั้นเรียนภาษาอังกฤษมาก ครอบคลุมทุกแง่มุมของภาษา :P

1 comment:

fat dog father said...

ดูเป็นครั้งที่สองในรอบสามปี

bact' ต้องแนะนำคนดูให้เปิดเสียงดัง ๆ แล้วถอดหูฟัง
ออกด้วยนะครับ