ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-02-07

How to

บล็อก "ทำยังไง ?"
สอนใช้ลีนุกซ์และโปรแกรมต่าง ๆ
โดยพี่หน่อยน้อยคอยรัก

No comments: