ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-15

A very neighbor

Home of the Underdogs เว็บเกมขึ้นหิ้ง

Fringer ความคิดสองภาษาจากชายขอบ

เพลง ที่เขา (คนที่ทำเว็บทั้งสองข้างบน) ชอบฟัง

และเขากำลังจะเขียนลง โอเพ่นออนไลน์ ด้วยล่ะ

Belle and Sebastian นำเรามาพบกัน ?

หรือจะโทษชายชื่อ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ดี ?

กระโดด !!

1 comment:

คนชายขอบ said...

ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน ขอบคุณสำหรับ Firefox search plug-in ต่างๆ ด้วยนะคะ โดยเฉพาะ Longdo Dic :D