ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-15

Thai Music lyrics - translated

เนื้อเพลงไทย แปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่ eThaiMusic.com

This web site is for people who want to learn Thai through music. Every Wednesday, we showcase new songs for you. With Flash audio streaming you can listen to the songs straight away. You can read the lyrics in Thai, or in Roman letters if you cannot read Thai yet. Many of the songs have been translated into English.

เพลงนี้น่ารัก (ดนตรี เนื้อร้อง และคนร้อง) — ต่างใจเดียว
“ ขอบฟ้า เธอว่าขอบน้ำ ฉันชอบสวน เธอชอบสยาม ”

ละอองฟองที่รัก

No comments: