ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-05

Simplified color effects in HSV space

Desaturation and fading example, using HSV color space, in JavaScript.

ปกติ JavaScript จะใช้ค่าสีแบบ RGB ซึ่งไม่ค่อยสะดวกนักสำหรับการทำ desaturation (อิ่มตัว?) และ fading (เลือน?) แต่ถ้าใช้ค่าสีแบบ HSV (hue, saturation, value/brightness) เราสามารถเปลี่ยนค่า s กับ v ได้โดยตรงเลย

ตัวอย่าง JavaScript ในเว็บนั้น แสดงฟังก์ชั่นแปลง RGB <-> HSV, และฟังก์ชั่นทำ fading, desaturation โดยการเปลี่ยนค่าสีในแบบ HSV

No comments: