ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-02

Please Forbidden Don't

please forbidden don't

ถ่ายจากที่รับน้อง เมื่อสามสี่ปีที่แล้วมั้ง

Google "please forbidden don't", and we got this Creationism LINK -_-"

Don't Do It! : A Dictionary of the Forbidden, by Philip Thody

No comments: