ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-10

MSc in Geeks Management

How to Manage Geeks
a.k.a. “ How to manage people who cannot properly manage their own life ” :P

แบบเนิร์ด ๆ (มีเพียงโคไซน์ สายลม และกำลังสองของเรา)

No comments: