ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-31

Eclipse XML plug-ins

ปลั๊กอินของ Eclipse กันอีกแล้ว เยอะจริง ๆ - - (T-T)

ผมลงตัวแรกกะตัว WTP ไม่ได้อ่ะ โห dependency ยุ่บยั่บ ตัวแรก (EclipseXSLT) นั่นจะเอา WTP ส่วน WTP ก็จะเอา JEM, JEM ก็บอกจะเอา RCP (คือไรมั่งฟะ - -) ... ไม่เอาล่ะ เลิก

No comments: