ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-14

สื่อตกขอบ

อ่าน โอเพ่นออนไลน์ แล้วตกขอบ

... หมายถึง ใช้ไฟร์ฟ็อกซ์อ่านแล้ว ย่อหน้ามันตกขอบน่ะ ไม่ได้หมายถึงโอเพ่น 'ตกขอบ' แต่อย่างใด :P

ตัวอักษรท้าย ๆ ย่อหน้า มันจะหายไปอยู่ข้างหลังกรอบ

No comments: