ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-23

Tim Berners-Lee's blog

บล็อกของ Tim Berners-Lee ผู้ประดิษฐ์ www

Decentralized Information Group, CSAIL, MIT
The Decentralized Information Group explores technical, institutional, and public policy questions necessary to advance the development of global, decentralized information environments.

No comments: