ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-15

Thai Wikinews

วิกิข่าวไทย เปิดแล้ว

เชิญเข้าไปอ่าน รายงาน แก้ไข เพิ่มเติม กันได้

วิกิข่าวไทย — th.wikinews.org

No comments: