ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-22

Songbird

Songbird — “Firefox for Music”

ประมาณว่า iTunes น่ะแหละ แต่ซื้อเพลงจากร้านอื่น ๆ หลาย ๆ ร้านได้ (ไม่เหมือนโปรแกรม iTunes ที่ซื้อได้จากร้าน iTunes ที่เดียว) เช่น Connect (Sony), Amazon, Insound, eMusic,CD Baby, ...

Songbird สร้างบน XULRunner (ตัวเดียวกับที่ Firefox และ Thunderbird ใช้)

No comments: