ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-07

Master of Fine Arts in Software

Master of Fine Arts in Software, a proposal by Richard P. Gabriel

On June 11, 2005, at the Palace Hotel in San Francisco, California, he read the following statement on being award the Allen Newell Award.

To be alive at the start of a new field—what a treasure. Some say scientific progress looks like a christmas tree: a wide diversity of ideas at the start, narrowing as some of the ideas are refined, then another, smaller diversity given what’s working and not, followed by a deeper narrowing, and so on toward the ultimate star of truth or of understanding—in any case, toward the top.

We are coming to realize that computing is not like any single other thing people do—it’s a little like science, mathematics, engineering, a little like art, architecture, writing, horticulture, and a lot like a long, unplanned journey.

The star at the top? Is that our ambition, or are we subject only to the laws of the imagination?

Research requires a kick, at times, to get the soul dancing.

... ใครก็ได้มาเตะผมหน่อยเหอะ

1 comment:

Anonymous said...

เอาจิงป่าวพี่ art

Alus