ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-20

Internet@Home

T-T น้ำตาไหลพราก มีเน็ตเล่นที่บ้านแล้วเฟ้ยยย!

ครานี้ลองเป็นลูกค้าของ AOL ดู

No comments: