ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-07

Google: 10 Golden Rules

เมื่อเช้าเพิ่งซื้อ ตะกี้เปิดเจอในเว็บก็มี .. เว้

Newsweek ฉบับพิเศษ เกี่ยวกับ Knowledge Economy/Society

No comments: