ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-04

XINS ?

Don't know exactly what it is, but sounds very interesting .. hmm.. ?

Specification-Oriented development. Web service stuffs. XINS.

1 comment:

Ernst de Haan said...

For your information, version 1.4.0 has been released. See http://xins.sourceforge.net/.