ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-22

Scripting with Eclipse

Eclipse plug-ins for popular scripting languages: Ruby, Python, PHP, and even Perl !

To install any of them to your Eclipse IDE:

 1. Click on Help → Software Updates → Find/Install from file menu in Eclipse.
 2. Select the radio button labeled, "search for new features to install".
 3. Click on the "New Remote Site" button.
 4. Enter a name, and the url (any/all of these)
  • Ruby: http://rubyeclipse.sf.net/updatesite
  • Python: http://pydev.sf.net/updates
  • PHP: http://download.pipestone.com/eclipse/updates
  • Perl: http://e-p-i-c.sf.net/updates
 5. Click on "Finish".
 6. A list of features will be presented, open the list and check the one labeled "RubyEclipse" / "PyDev for Eclipse"/ "phpeclipse" / "EPIC".
 7. Click on "Next".
 8. Follow the onscreen instructions to finish the automatic install.