ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-10-27

Open Language Archives Community

OLAC, the Open Language Archives Community, is an international partnership of institutions and individuals who are creating a worldwide virtual library of language resources by: (i) developing consensus on best current practice for the digital archiving of language resources, and (ii) developing a network of interoperating repositories and services for housing and accessing such resources. — OLAC Mission

No comments: