ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-10-06

October 6, 1976

วันนี้ในอดีต

“ Students gathering at Thammasat University in Bangkok, Thailand to protest the return of ex-dictator Thanom are massacred by a coalition of right-wing paramilitary and government forces, triggering the return of the military to government. ” — from October 6 events, Wikipedia

“ During the Thammasat student uprising, over 300 students were brutally beaten, tortured, burned alive, and killed by police, army, and paramilitary units in an orgy of violence. ” — from Thanom Kittikachorn, Wikipedia

No comments: