ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-09-30

Industrial Engineering Faculty - Urgently Required

ส.สิรินธร มธ. รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ด่วน) และสาขาอื่น ๆ

Full-Time Faculty Members / Doctorate degree with research publications in Industrial Engineering (URGENTLY REQUIRED) and other fields.

http://www.siit.tu.ac.th/jobs/jobs.htm

No comments: