ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-08-17

The sky is not so clear

A week of crashes.

Greece, 121, Cypriot plane
Afghanistan, 17, Spanish helicopter
Venezuela, 160, Colombian plane

Anything related to the current, weird, global climate change ?

FYI, the permafrost at the edge of the Arctic Circle is right now continuously melting down.

Hello, Kyoto Protocol.

No comments: