ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-08-06

Six Degrees of Separation

โลกกลม น้อง! (ถ้าแบนก็ไม่เมาอ่ะเดะ :P)

รู้จักกันให้วุ่นวายไปหมด – แต่จะเรียกว่า โลกแคบ ก็ได้นะ .. ประมาณว่ากระจุกตัวกันอยู่แค่ในกลุ่มนี้

1 comment:

Anonymous said...

หย๋อ
เอิ๊ก....แบนก้อไม่มาว กร๊ากกกก มุขคลาสสิกมากเคร่อะ