ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-08-02

Reinventing the Wheel

Apple's Mighty Mouse โอ...

1 comment:

Gowza said...

ไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอครับเนี่ยยย Y_Y

(ราคาคงเวอร์ไปด้วย แต่พวกสาวก Mac เขาคงไม่ว่าอะไร)
เชอะ!