ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-08-24

Let's talk

Couldn't resisted.

Google Talk BETA (Gmail notifier included)

Some say it's an XMPP (Jabber) client.

ลองแล้ว ใช้ง่ายดี สมุดที่อยู่ใน Gmail ตามมาหมด

No comments: