ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-08-08

IUSC 2005 @ SIIT-TU

The 5th International University Sports Competition. Aug 27 - Sep 11 weekends, at SIIT, Thammasat University, Rangsit Center.

... to be “international”, world citizen, .. is not only about being able to cope with language differences, but also about being to cope and live peacefully with cultural differences with understanding and respects — and this is way more important.

No comments: