ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-08-22

Fancy for knowledge sharing ?

Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) is a privately funded international institute in Thammasat University, with instruction being conducted in English. We are located on the Rangsit Campus of Thammasat University. We offer attractive salaries, remuneration and benefit comparable to private sectors. Qualified individuals are sought to fill the following positions: ”

Full-Time Faculty Members

 • Doctorate degree with research publications in the following fields:
  • Industrial Engineering
  • Manufacturing System Engineering
  • Engineering Management/Business Management
  • Management Information Systems
  • Finance/Accounting
  • Computer Science
  • Engineering Mechanics
 • Excellent command of spoken and written English

Contact info & More opportunities for Public relation staff, Programmer, System administrator, Instructors, Teaching assistants, and English instructors, visit Jobs@SIIT.

No comments: