ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-14

What's in your face ?

Analyse This!, your characteristics from your face.

mine (100% Chinese, Female, Beta Boss)

introduced by pok's blogger, thanks.

2 comments:

Unknown said...

Errrr

Gender: Female ......

http://project-ile.net/lulu/blog/

bact' said...

ใครมี gay factor เยอะ ๆ บอกด้วย