ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-21

TYPO3

TYPO3, looks like it's a very popolar Content Management System around here in Europe. Go to a bookstore, you will see lots of TYPO3 books (more than Mambo).

Based on PHP 4.

3 comments:

Anonymous said...

One day TYPO3 will be popular in Thailand too, won't it?

The learning curve is quite hight, but the payoff is promising. Please help promoting it?

Anonymous said...

In order for TYPO3 to be known in Thailand you'll need to find reliable developers here ... and that ain't easy ... is it?

Joern N
Thailand-based TYPO3 website Owner

www.STUFbangkok.net
www.thailandfashion.net

Those who are serious about a co-operation to promote TYPO3 in Thailand can contact me.

JN said...

Update March 2008

Now things are starting to move in Thailand. We have TYPO3 user groups in Bangkok, Phuket (South) and Chiang Mai (North)

We also have a Bangkok based TUGTH forum, please visit here:
http://forum.t3net.in.th/

Best regards
Joern
www.stufbangkok.net
www.thailandfashion.net