ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-20

Run .jar as .exe

เรียกใช้งานไฟล์ .jar ของจาวา เหมือนเรียกใช้ไฟล์ .exe .com .bat ทั่ว ๆ ไปของวินโดวส์

Run Java jar file from Windows 2000/XP command-line like a native executable. A technique from James Clark (I got it from XML Hacks book).

At a command-line, type these two commands:

assoc .jar=jarfile

ftype jarfile=(JAVA_HOME)\bin\java -jar %1 %*

Then, change PATHEXT and PATH environment variables. Right-clicking on My Computer, select Properties. Select Advanced tab, then Environment Variables.

Looking for PATHEXT variable, append “.jar” to its value.

Looking for PATH variable, insert “.” (dot, which means current directory) at the beginning of its value.

You got it!

Now try it. Say, if you have a file notepad.jar. To run it, instead of typing:

java -jar notepad.jar

you can just type:

notepad

Better? ;)

2 comments:

Beamer User said...

ทำ short cut ไม่ง่ายกว่าเหรอ

bact' said...

แบบนี้ทำทีเดียวไง
แล้วจะ jar ไหน ไดเรกทอรีไหน ก็ใช้ได้หมดเลย