ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-06

quoting

can we consider "quoting" as a grasp of the whole idea ? or as a grasp of distinguished points ?

if so, it may be interesting to look at a piece of text that being quoted quite a lot – can we use that to improve automatic summarization ?

การ "อ้างคำพูด" / "ยกคำพูด" เนี่ย ถือว่าเป็นการดึงใจความสำคัญออกมารึเปล่า ?

ถ้าใช่ ก็คือ คำพูดที่ยกมานั้น สำคัญ (อาจจะในแง่เป็นตัวแทนของคำพูดทั้งหมดได้ หรือว่าเป็นจุดที่ควรสังเกต)

ถ้าถูกอ้างถึงบ่อย ๆ หลาย ๆ ที่ ก็แสดงว่าหลาย ๆ คน เห็นพ้องกัน ว่ามันสำคัญ

ถ้าอย่างนั้น ถ้าเรามีชุดตัวอย่าง การอ้างคำพูด พร้อมคำพูดเต็ม ๆ ทั้งหมด อยู่จำนวนนึง ก็เป็นไปได้ที่จะสอนให้คอมพิวเตอร์รู้ได้ว่า วรรคไหนน่าจะอ้างได้ วรรคไหนไม่น่าจะอ้างได้ ... เอาไปเสริม การย่อความอัตโนมัติ ได้

hmm...

any idea ?

@ bact.gotoknow.org

No comments: