ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-28

IRA says 'armed campaign over'

BBC reports: “ The IRA has formally ordered an end to its armed campaign and is to pursue exclusively peaceful political means. ... ”

1 comment:

Unknown said...

เป็นข่าวดีจริงๆและเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับโลกปัจจุบัน