ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-11

Drop the 2

In the next release of Java platforms, there will be no "J2SE 6.0" or any "J2xx" whatsoever anymore.

In the JavaOne 2005 conference, Sun announced a simplified Java brand, dropped the 2, and introduced a plain simple "Java" brand.

1 comment:

Isriya said...

ควรจะทำมานานแล้วนะ

นโยบายเรื่องชื่อของซันแปลกๆ มาตลอด ทั้งเลขเวอร์ชันแบบกระโดดของ Java กับ Solaris แล้วก็ Forte เดิมที่เปลี่ยนชื่อมันทุกปีเลย