ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-07

Your favorite duo ..

ใครเอ่ย ?

  • Bill and Ted
  • Wayne and Garth (Wayne's World)
  • Harry and Lloyd (Dumb and Dumber)
  • Beavis and Butthead
  • Tom and Jerry
  • สรยุทธ์ กนก
  • ดา จิม

No comments: