ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-23

ThaiWrap for Opera

คุณ oakyman ไปแจ้งไว้ที่บอร์ดของ Opera ว่า ThaiWrap (JavaScript ตัดคำ) มันใช้ไม่ได้กะโอเปร่านะ

คุณ tarquinwj แก้ให้ใช้ได้แล้ว ที่นี่ (ไฟล์ชื่อ thai.txt เอาไปแก้เป็น thai.js ก่อนใช้) โดยจะนำไปใส่ในเว็บ UserJS.org ต่อไป

thank you

No comments: