ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-06

SIIT Jedi Academy

SIIT Jedi Academy
โรงยิม ท่าพระจันทร์ วันแรกพบ 2548
เฟรชชี่ทั้งหลาย ขอพลังจงอยู่กับคุณ!
:P