ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-29

Java in Blu-ray DVD players

News.com: เครื่องเล่นดีวีดีบลูเรย์ จะรันซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วยจาวาได้

No comments: