ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-08

Dragons roar

IBM ขายส่วนธุรกิจคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ให้กับ Lenovo จากจีนแผ่นดินใหญ่

Transmeta ขายสายผลิตภัณฑ์ชิป Crusoe ให้กับ Culturecom1 จากฮ่องกง

Siemens ขายส่วนธุรกิจเครื่องโทรศัพท์มือถือ ให้กับ BenQ จากไต้หวัน

มังกรคำราม

1บริษัทนี้ ที่พิมพ์ เซียวฮื่อยี้ ไง — Culturecom Comics