ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-29

Crazy Frog, where are you now ?

Chris Martin of Coldplay shouted it while they played Speed of Sound in Glastonbury last Sunday (26 June 2005).

ขำโคตร – นั่งดูอยู่ ฮาแตก

No comments: