ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-07

30+ only

บ้านเพลงเก่า (home of Thai oldies)

คีรีบูน, ชาตรี, ฟรีเบิร์ดส, ภราดร, เพื่อน, ฟอร์เอฟเวอร์, ดิ อิมพอสซิเบิ้ล, แกรนด์เอกซ์, เอกซ์วายแซด, เฉลียง, สุรชัย สมบัติเจริญ, สายัณห์ สัญญา, ...

อย่าเข้าใจผิด ผมยังไม่สามสิบ :P

ใหม่ ๆ หน่อย อย่าง อิสซึ่น, สาว สาว สาว, หนุ่มเสก, อ้อม, เอ็ม, สามโทน, บานาน่าโบ๊ต, ... ก็มีนะ

No comments: