ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-05-25

Windows Desktop Search IFilters

Desktop Search IFilters
เป็นเหมือนปลั๊กอินสำหรับ Windows Desktop Search, ทำให้รองรับฟอร์แมตใหม่ ๆ ได้ไม่จำกัด. ที่น่าโหลดมาใช้อย่างยิ่งก็คือ PDF กับ MP3

Beagle มีทำนองนี้รึเปล่า ?

No comments: