ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-05-21

OOoWikipedia for OOo2.0

Hey! This one is cool ;)

OOoWikipedia allows you to use this famous encyclopedia directly from OpenOffice.org. Simply highlight a word in a text portion, launch the tool and your browser will open the corresponding article in the encyclopedia, if the definition is available.

No comments: