ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-05-13

Chaos for Peace : The making of sounds

a computation for music (well, not yet)

K-OS, sound synthesis experiments by kijjaz

kijjaz: links for you
computational musicology, algorithmic composition.
They actually deal a lot with cognitive science, not just signal processing. But I think you may interest in :)

No comments: