ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-05-02

เหียกวงเอี่ยม - วีรชนจีนโพ้นทะเล

"ผมจากบ้านเกิดมาด้วยสองมือเปล่า ทรัพย์สมบัติที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนี้ได้มาจากสังคม จึงต้องคืนกลับไปให้สังคม หากไม่มีสังคมแล้ว ไฉนเลยจะมีทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้..."

"หากไม่มีประเทศชาติ ไฉนเลยจะมีตัวผม"

เหียกวงเอี่ยม
อดีตประธานหอการค้าไทย-จีน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียว

No comments: