ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-05-03

Autognomon

แปลว่า ภาพถ่ายเงาตัวเอง?

มีรูปแบบนี้อยู่เหมือนกันนะ แต่ไม่ได้เป็นดิจิตอลอ่ะดิ

No comments: