ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-07

Uni Potsdam's Applied Computational Linguistics Lab

Applied Computational Linguistics Lab (AG Angewandte Computerlinguistik) at the University of Potsdam, Germany, now has 2 positions open for experienced researchers in an EU-funded dialogue project. — Details.

No comments: