ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-28

See Eclipse. SWT has a better Look and Feel.

Really?

Swing can do the same L&F as SWT can.

1 comment:

PPhetra said...

product jgoodies มี component ที่น่าสนใจ
ตรงส่วนของ DataBinding
เขาพยายามทำให้การ map swing component
เข้ากับ Domain Object ง่ายขึ้น